Informacje ogólne:
 • Właścicielem strony www.datecs-polska.pl jest firma Datecs-Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 27, 02-230 Warszawa z wyłączeniem stron do których prowadzą linki.
 • Operatorem strony jest właściciel.
 • Użytkownik to osoba odwiedzająca stronę www.datecs-polska.pl.
 • Użytkownik zarejetrowany to osoba, która loguje się na stronie za pomocą loginu i hasła przyznanego przez właściciela strony.
 • Login i hasło do części strony z ograniczonym dostępem jest przyznawane tylko użytkownikom posiadającym podpisaną umowę handlowo-serwisową o współpracy z właścicielem strony
Zasady korzystania ze strony:
 • Użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz prawa Polskiego.
 • Użytkownik odwiedzający niniejszą stronę akceptuje postanowienia nieniejszego regulaminu.
 • Strona została podzielona na dwa bloki:ogólnodostępny oraz blok z ograniczonym dostępem tylko dla zarejesrowanych użytkowaników.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z jej przenaczeniem, prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz nienaruszający prawa osób trzecich lub właściciela.
 • W przypadku ujawnienia niewłaściwych treści lub błędnego działania strony użytkownik jest zobowiązny powiadomić o tym fakcie właściciela strony.
 • Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
 • Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 • Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 • Na stronie mogą być zamieszczone odnośniki do adresów stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 • Właściciel umożliwia korzystanie ze strony za pośredniotwem urządzeń takich jak tablet, telefon, komputer tylko  poprzez odpowiednią przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 • Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania danych zamieszczonych na stronie pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie przeznaczeniem, obowiązującym regulaminem i prawem obowiązującym na terytorium Polski.
 • Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...