Wersja podstawowa

660.00 eur

Sugerowana cena netto dla klienta końcowegoinne wersje cenowe
 • Druk termotransferowy lub termiczny
 • Rozdzielczość 305 DPI
 • Prędkość druku maks. 100mm/s
 • Szerokość druku 105 mm
 • Złącze USB+RS232 lub USB+LPT lub USB+LAN
 • Druk kodów kreskowych

 

Opis

CG412TT to niedroga, kompaktowa drukarka biurowa firmy SATO, dająca możliwość drukowania 4 - calowych etykiet w termotransferowej technologii druku, co sprawia, że wydruk jest trwały, a duża rozdzielczosć druku 305 DPI sprawia, że dokładnie odwzorowane są nawet najmniejsze szczegóły. Zaprojektowana do ogólnego zastosowania aplikacji kodów kreskowych, drukarka jest przygotowana do stosowania technologii RFID, a także może być wykorzystywana do druku metek oraz opasek o wysokiej częstotliwości HF RFID*. SATO CG408TT ma niewielkie wymiary i kompaktową budowę, jest również bardzo prosta w obsłudze. Posiada dodatkowe opcje takie jak: „na żądanie” oraz drukowanie małej ilości etykiet i opasek. To wszystko powoduje, iż seria drukarek CG4 jest jedną z najlepszych w klasie drukarek desktopowych, zarówno pod względem funkcjonalności jak i wartości w stosunku do ceny.  Urządzenie może być obsługiwane jako autonomiczny system drukowania, wyłącznie przy użyciu klawiatury SATO, która pozwala wyeliminować potrzebę podłączenia sprzętu do komputera podczas drukowania. Produkt świetnie się sprawdza na ograniczonej przestrzeni lady czy biurka w sklepie bądź w biurze. Antybakteryjna obudowa drukarki, wykonana z nieorganicznego, antybakteryjnego materiału, pozwala na wykorzystywanie urządzenia w środowisku, gdzie czystość i higiena są najważniejsze, a wysoki poziom bezpieczeństwa niezbędny. Prosta konstrukcja umożliwia łatwą obsługę i konserwację; głowice czy też wałki mogą być wymieniane bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Typowe zastosowanie drukarki SATO CG412TT obejmuje między innymi: ceny i znakowanie towaru na półkach, obniżki cenowe, oznaczanie zwrotów, identyfikację pacjentów na podstawie opasek, znakowanie próbek, kontrolę dostępu oraz zarządzanie stałym klientem, uwierzytelnianie produktu, a szczególnie śledzenie wybranej pozycji, części, wyszukiwanie błędów itd.
 

Gwarancja

INTERNETOWA UMOWA OGÓLNOŚWIATOWEGO PROGRAMU GWARANCYJNEGO SATO
 

Prosimy zapoznać się z przedstawioną poniżej Internetową Umową Ogólnoświatowego Programu Gwarancyjnego SATO (SATO Global Warranty Programme Online User Agreement) obejmującą zagadnienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności oraz inne ważne zasady.
Naciśnięcie przycisku „Zgadzam się” („I agree”) jest równoznaczne z zapoznaniem się z Internetową Umową Ogólnoświatowego Programu Gwarancyjnego SATO i wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zawarte w niej zasady i warunki.
Ogólnoświatowy Program Gwarancyjny ma zastosowanie, gdy miejsce zakupu rożni się od miejsca instalacji, a czas od zakupu nie przekracza jednego roku. Jeśli miejsca zakupu i instalacji są podobne, obowiązują miejscowe warunki gwarancyjne. Jeśli nie są Państwo pewni, jakiemu rodzajowi gwarancji podlega Państwa drukarka, prosimy skontaktować się z oddziałem SATO w kraju, w którym drukarka została zakupiona.

 • Firma SATO gwarantuje, że drukarka, jej komponenty oraz akcesoria kupione bezpośrednio od SATO lub jednego z autoryzowanych przedstawicieli SATO są sprawne i wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.

 • Okres gwarancyjny dla drukarek (z wyjątkiem głowicy drukującej, rolki dociskowej i gilotyny) wynosi jeden (1) rok od daty zakupu. Gwarancje odnoszące się do produktów obowiązują od daty wystawienia faktury przez sprzedawcę. Daty obowiązywania gwarancji na pozostałe niezależne komponenty są określone w dokumentach dotyczących tych urządzeń.

 • Okres gwarancyjny dla części zamiennych (za wyjątkiem głowic drukujących, rolek dociskowych i gilotyn) wynosi jeden (1) rok od daty zakupu.

 • Okres gwarancyjny dla głowic drukujących i rolek dociskowych wynosi: W przypadku systemów termo-transferowych: jeden (1) rok lub 30 km (1 200 000 cali druku), zależnie od tego, co wystąpi pierwsze. W przypadku systemów termicznych: jeden (1) rok lub 15 km (600 000 cali druku), zależnie od tego, co wystąpi pierwsze.

 • Okres gwarancyjny dla gilotyn SATO wynosi jeden (1) rok od daty zakupu lub obejmuje następującą liczbę cięć:

  • Standardowa gilotyna SATO: 300 000 cięć, zależnie od tego, co wystąpi pierwsze.

  • Przemysłowa gilotyna rotacyjna SATO (HD): 500 000 cięć, zależnie od tego, co wystąpi pierwsze.

  • Wbudowana gilotyna SATO XL4xxe: 1 000 000 cięć, zależnie od tego, co wystąpi pierwsze.

 • W przypadku napraw, wymiany części lub innych usług serwisowych wykonanych w trakcie okresu gwarancyjnego obowiązuje dodatkowa 90-dniowa gwarancja (liczona od daty naprawy lub wymiany) na naprawione lub wymienione w czasie naprawy części.

 • Modyfikacje, niewłaściwe użytkowanie lub naprawa drukarki przez nieautoryzowanych i/lub niecertyfikowanych serwisantów powoduje utratę gwarancji. Za niewłaściwe użytkowanie uznaje się także, ale nie wyłącznie, korzystanie z materiałów eksploatacyjnych i karbonowych taśm termicznych niewyprodukowanych lub nieautoryzowanych przez  SATO. Uszkodzenie mechaniczne głowicy drukującej, rolki dociskowej lub gilotyny spowodowane warunkami innymi niż określone powyżej nie podlega naprawie w ramach gwarancji.

 • Naprawa gwarancyjna możne zostać wykonana po przesłaniu drukarki do jednego z przedstawicieli firmy SATO, których adresy zamieszczono poniżej. Koszty transportu oraz odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie lub utratę sprzętu w czasie transportu ponosi właściciel drukarki. Do drukarki należny dołączyć dowód zakupu z wyszczególnioną datą zakupu lub oryginalny dokument rejestracyjny.

 • Właściciel drukarki zostanie uprzednio poinformowany o każdej płatnej naprawie, która nie jest objęta gwarancją SATO.

 • Niniejsza gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach z wyłączeniem Japonii. Warunki niniejszej gwarancji, odmienne od warunków lokalnej gwarancji udzielanej przez przedstawicieli SATO, obowiązują dla wszystkich oddziałów SATO bez względu na miejsce sprzedaży.

 • Powyższa gwarancja jest jedyną obowiązującą gwarancją dla produktów SATO. Wszystkie pozostałe gwarancje wypowiedziane lub zasugerowane nie mają mocy; wliczając w to, bez ograniczeń, wszystkie gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu.

 • SATO nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadkowe lub wynikłe z użytkowania drukarki lub jej niezdatności do działania uszkodzenia, straty lub poniesione dodatkowe koszty. W żadnym przypadku SATO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewyższające cenę sprzedaży drukarki.

Aktywuj gwarancję


 

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...