Nowe przepisy – nowe fakty na dzień 01.01.2018 roku

Dzień 01.01.2018 roku miał być przełomowym dniem dla fiskalizacji w Polsce, który miał wprowadzić kasy on-line. Ze względu na złożoność problemu i skomplikowany proces legislacyjny termin wprowadzenia nowych kas odsunął się w czasie.
Mając na uwadze duże zainteresowanie nowymi kasami on-line chcemy przedstawić Państwu aktualny stan prac nad rozporządzeniem technicznym.

DATECS-POLSKA bazując na dostępnym projekcie rozporządzenia, jak również doświadczeniu firmy DATECS z innych rynków (na których występują podobne rozwiązania) prowadzi intensywne prace związane z wdrożeniem nowych kas on-line na polski rynek.

01.04.2018 roku to zakładany termin wejścia w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (informacja uzyskana bezpośrednio z Ministerstwa Finansów uwzględniająca obowiązek notyfikacji unijnej ok. 3 miesiące). Data wejścia w życie rozporządzenia jest to również termin, od kiedy można będzie składać nowe kasy fiskalne do homologacji. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z procesem homologacji pierwsze kasy fiskalne on-line mogą pojawić się w drugiej połowie 2018 roku.


Drugim aktem prawnym dotyczącym kwestii kas rejestrujących jest ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, zgodnie z projektem, z dnia 11.12.2017 roku, użytkownik kasy będzie miał obowiązek zapewnić połączenie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej kasy rejestrującej z Centralnym Repozytorium Kas i przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia:
czasowo -podatnik będzie zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

  • trwale -podatnik zobowiązany obowiązany, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, przesyłać dane z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych.


Podatnicy, u których powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczną prowadzenie tej ewidencji w obowiązujących terminach, oraz w związku z tym zakupią kasy rejestrujące on-line nie później niż w terminie
6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, będą mogli odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z tych kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1000 zł. Zasada ta stosowana będzie również odpowiednio do podatników, którzy niezależnie od obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, rozpoczną prowadzenie tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do prowadzenia tej ewidencji.

Po wejściu w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach nie będzie możliwości wymiany pamięci fiskalnej w kasach z kopią papierową w związku z jej zapełnieniem.
Natomiast potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez:

  • kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – maja zachować moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. lub będą wydawane na okres wskazany w przepisach wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – mają zachować moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. lub będą wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.


Projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach podlega notyfikacji unijnej (ok. 3 miesiące) i wg. założeń Ministerstwa Finansów ustawa powinna wejść w życie po 1 lipca 2018 roku.

Do momentu obowiązywania nowych przepisów DATECS-POLSKA oferuje urządzenia fiskalne, które posiadają ważne decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar i będą mogły być sprzedawane do 2019 w przypadku kas z kopią papierową i do 2023 w przypadku kas z kopią elektroniczną.

Poniżej prezentujemy listę aktualnych modeli urządzeń fiskalnych oferowanych przez DATECS-POLSKA.
 

MALUCH E.KOMALUCH PLUSSEMI E.KOSEMI PLUS

Kasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna online

Kasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna onlineKasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna onlineKasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna online
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...