Kasy online to przyszłość, która wkrótce stanie się faktem, nie tylko dla użytkowników kas ale również dla nas.

DATECS-POLSKA jako dostawca urządzeń fiskalnych na rynek polski czynnie uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące nowej generacji tzw. „kas online” w ramach członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących a także zgłaszając uwagi indywidualnie. Uczestnicząc w tych pracach mamy realny wpływ na kształt rozporządzenia a jednocześnie dostęp do aktualnych informacji. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich rodzajów urządzeń fiskalnych w Polsce, w tym: drukarek fiskalnych i kas specjalizowanych dla taksówek, bileterek, sprzedaży automatycznej.

W dniach 26 i 27.01.2017 roku odbyły się kolejne konsultacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Teraz wypracowany wspólnie projekt zostanie przekazany do Rządowego Centrum Legislacji celem naniesienia korekt legislacyjnych. Zanim jednak ten akt prawny zacznie obowiązywać w naszym kraju musi jeszcze przejść notyfikację unijną oraz zostać podpisany przez właściwego ministra do spraw gospodarki.

W myśl założeń ministerstwa finansów, kasy online mają być użytkowne przez pierwszych podatników po 1 stycznia 2018 roku. Ich konstrukcja i zasada działania w stosunku do aktualnych kas ulegnie bardzo dużej zmianie. Zrezygnowano z dotychczasowej kopii elektronicznej i papierowej natomiast wszystkie dane z kasy będą zapisywane w wewnętrznej pamięci chronionej nie dostępnej fizycznie dla podatnika oraz jednocześnie będą przesyłane według określonego harmonogramu na serwer ministerstwa finansów, do specjalnie stworzonego repozytorium. Przesłane dane będą poddawane analizie przez rządowe Centrum Przetwarzania Danych.

Nad bezpieczeństwem danych w kasie będzie czuwał zaawansowany moduł kryptograficzny TPM a na czas transmisji danych z kasy do repozytorium, transmisja będzie zabezpieczona pod względem poufności i integralności zgodnie z protokołem TLS. Dane będą również podpisywane kluczami prywatnymi i publicznymi.

W kasie pozostanie pamięć fiskalna, ale jej ranga wzrasta, gdyż będzie nie tylko zapisywała dotychczasowe dane takie jak raporty dobowe ale także m.in. podpisy cyfrowe paragonów fiskalnych, zaistniałych zdarzeń np. datę wykonania przeglądu lub zmianę stawek podatku, klucze publiczne kasy. Fiskalizacja kasy będzie obywała się przy udziale serwisu, ale koniecznym warunkiem przeprowadzenia fiskalizacji będzie dostęp do Internetu. Wszystkie kasy będą musiały posiadać zaimplementowany protokół komunikacyjny do obsługi płatności elektronicznych. Protokół ten będzie również implementowany w dostępnych na rynku terminalach płatniczych, który jest tworzony przy współpracy z Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Rozwiązanie to ma ułatwić dostęp klientów do płatności elektronicznych oraz dodatkowo promować tą metodę płatności.

Klient podczas zakupów będzie mógł zażądać paragonu w wersji elektronicznej, a sprzedawca będzie mógł taki paragon przekazać wykorzystując do tego funkcjonalność kasy. Przekazywanie e-paragonów do klientów odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnych serwerów na adres e-mail kupującego. Projekt zakłada również obowiązek instalowania w kasie interfejsu do współpracy z czytnikiem zbliżeniowym NFC lub montaż samego czytnika.

DATECS jako firma posiadająca ugruntowaną pozycję na europejskim rynku stosuje już podobne rozwiązania na wielu rynkach Europy i świata np. węgierskim, bułgarskim. Już dziś pracujemy nad konstrukcją nowych urządzeń fiskalnych online, które mają obowiązywać w przyszłym roku w Polsce. Wykorzystując zdobyte doświadczenia i wiedzę, jesteśmy w stanie spełnić wymogi nowego rozporządzenia technicznego oraz oczekiwania naszych klientów.

Do momentu wprowadzenia kas online w sprzedaży pozostają w dalszym ciągu aktualne modele kas, których można używać na dotychczasowych zasadach.

Poniżej prezentujemy listę aktualnych modeli urządzeń fiskalnych oferowanych przez DATECS-POLSKA. 

MALUCH E.KO

mała kasa fiskalna DATECS, mobilna kasa fiskalna DATECS

MALUCH PLUS

mała kasa fiskalna DATECS, mobilna kasa fiskalna DATECS

SEMI E.KO

kopia elektroniczna, kasa DATECS

SEMI PLUS

kopia papierowa, kasa fiskalna DATECS


 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...