Ogólne zasady zmiany serwisu kas fiskalnych.

  • Zgodnie z zasadami ogólnymi serwisem kasy rejestrującej zostaje firma sprzedająca/fiskalizująca kasę rejestrującą klientowi. W momencie fiskalizacji kasy serwisant powinien dokonać stosownych wpisów o serwisantach i serwisie w Książce Kasy.
  • Podatnik używający kasy korzysta wyłącznie z usług podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis.
  • Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny za pośrednictwem systemu RZS (Rejestr Zdarzeń Serwisowych) dostępnego na stronie https://partner.datecs.pl/zgloszenie_zmiany_serwisu.php
  • Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.
  • Podatnik dokonując zmiany serwisu, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów <sprawdź tutaj>,
  • W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.

Sprawdź naszą ofertę!


Wybierz z ponad 150 produktów

więcej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...