Ogólne zasady zmiany serwisu kas fiskalnych.


 • Zgodnie z zasadami ogólnymi serwisem kasy rejestrującej zostaje firma sprzedająca/fiskalizująca kasę rejestrującą klientowi. W momencie fiskalizacji kasy serwisant powinien dokonać stosownych wpisów o serwisantach i serwisie w Książce Kasy.

 • Wszelkie zmiany dotyczące prowadzenia serwisu kasy dokonane przed ufiskalnieniem nie wymagają zgody Datecs-Polska.

 • Zgodnie z §14, ust.3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z dnia 15 marca 2013 poz.363) Użytkownik może dokonać zmiany serwisu urządzenia fiskalnego tylko i wyłącznie za zgodzą Serwisu Głównego Datecs-Polska.

 • Serwis zostaje zmieniony w następujących sytuacjach:

  • na pisemny wniosek Użytkownika (właściciela kasy rejestrującej), zawierającego uzasadnienie (powód) zmiany serwisu. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej www.datecs-polska.pl,

  • na pisemny wniosek firmy dotychczas wykonującej serwis i firmy, która będzie wykonywała serwis,

  • na pisemny wniosek firmy chcącej przejąć serwis kasy rejestrującej pod warunkiem, że zawiera zgodę firmy dotychczas wykonującej serwis kasy,

  • gdy firma dotychczas wykonująca serwis utraci zdolność do wykonywania serwisu w związku z likwidacją firmy, rozwiązaniem umowy handlowo-serwisowej z Datecs-Polska, braku serwisantów lub nieaktualnych uprawnień serwisowych,

  • gdy firma prowadząca serwis narusza warunki jego wykonywania określone w Rozporządzeniu.

 • Warunkiem zmiany serwisu jest przesłanie do Serwisu Głównego wypełnionego czytelnie, drukowanymi literami Wniosku O Zmianę Obsługi Serwisowej Kasy Rejestrującej. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Serwisu Głównego Datecs-Polska za pośrednictwem faxu (fax: 22 868 10 51) lub poczty elektronicznej (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub listownie na adres Datecs-Polska.

 • Zgodnie z §14, ust.3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. o dokonanej zmianie serwisu podatnik zawiadamia naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od daty jej dokonania.

 • Serwis zostanie przekazany wyłącznie firmie, która:

  • posiada podpisaną umowę handlowo-serwisową z Datecs-Polska,

  • wypełnia wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy handlowo-serwisowej,

  • zatrudnia serwisantów z aktualnymi uprawnieniami do serwisowania urządzeń marki Datecs.

 • Za  rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o zmianie serwisu kasy rejestrującej firma Datecs-Polska pobiera opłatę manipulacyjną zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 • Przekazanie serwisu kasy rejestrującej nastąpi po wpłynięciu opłaty manipulacyjnej na konto bankowe firmy Datecs-Polska.

 • Na podstawie pisemnego wniosku o zmianę serwisu lub zaistnienia zdarzeń uzasadniających taką zmianę Datecs-Polska, jeśli okoliczności tego wymagają, kontaktuje się z zainteresowanymi stronami w celu uzgodnienia przekazania serwisu.

 • Po wydaniu pozytywnej decyzji firma przejmująca serwis musi niezwłocznie dokonać odpowiednich wpisów w Książce Kasy, której dotyczyła decyzja.

 • W uzasadnionych przypadkach Datecs-Polska ma prawo wydać decyzję negatywną, to znaczy nie wyrazić zgody na przekazanie serwisu.

 • Od decyzji negatywnych nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

 • Datecs-Polska zastrzega sobie prawo do odstąpienia od w/w zasad w uzasadnionych przypadkach.


Wniosek o zmianę sewisu <pobierz>

Sprawdź naszą ofertę!


Wybierz z ponad 150 produktów

więcej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...