W dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy VAT. Oznacza to, że od dnia 1 maja 2019 roku kasy online z punktu widzenia prawa zaczynają formalnie istnieć w naszym kraju i będzie można je kupować.

Pełną treść ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Poz. 675) znajdą Państwo TUTAJ.

Ustawa określa grupy podatników którzy są zobligowani do stosowania kas online:

  • od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • od dnia 1 lipca 2020 roku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
  • od dnia 1 stycznia 2021 roku do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Ustawa określa również nowe zasady stosowania zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas online (90% wartości ceny, nie więcej niż 700 zł) które zostały przewidziane tylko dla kas online u podatników, którzy muszą wymieć dotychczas używane urządzenie.

Ustawa reguluje również istnienie na rynku kas z kopią papierową, których homologacje są ważne do 31 sierpnia 2019 roku natomiast dla kas z kopią elektroniczną jest to termin 31 grudnia 2022 roku.

W kasach z kopią papierową ustawa zabrania wymiany pamięci fiskalnych już od dnia wejścia jej w życie tj. od 1 maja 2019 roku.

Firma Datecs-Polska Sp. z o.o. jest już gotowa do zaoferowania Państwu kas online, gdyż trzy nowe kasy rejestrujące pozytywnie przeszły testy w Głównym Urzędzie Miar i spełniają kryteria i warunki techniczne określone w Rozporządzeniu MPiT. W najbliższym czasie opublikujemy na naszej stronie szczegółowe informacje.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...