W dniu 15 marca 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Natomiast w dniu 21 marca Senat przegłosował ją bez poprawek. Ustawa czeka na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej która planowo wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 roku.
Podczas prac w parlamencie nastąpiła jedna znaczącą zmiana dotycząca terminu do kiedy ważne są homologacje dla kas z kopią papierową. Termin ten został wydłużony z 30 czerwca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Inne ważne terminy nie uległy zmianie, tj.:

1. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych (homologacje) przez: kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – mają zachować moc do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. W kasach z kopią papierową od wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 maja 2019 roku nie będzie można wymieniać pamięci fiskalnych.
3. Projekt reguluje jakie grupy podatników i od kiedy będą miały obowiązek stosowania kas online:

  • od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

  • od dnia 1 lipca 2020 roku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

  • od dnia 1 stycznia 2021 roku do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...