Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach został notyfikowany przez Komisję Europejską. Według założeń Ministerstwa Finansów ustawa miała wejść w życie z dniem 1 października 2018 roku co jednak nie nastąpiło.

Po posiedzeniu Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w dniu 29 stycznia 2019 roku oraz po posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych z dnia 20 lutego 2019 dokonano zmian w treści projektu tak długo wyczekiwanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Większość z nich ma charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Istotne zmiany zaszły w zakresie terminów, które przedstawiamy poniżej.
Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 maja 2019 roku. Projekt po poprawkach został przekazany do drugiego czytania w Sejmie.

Po wejściu w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach tj. 1 maja 2019 roku nie będzie możliwości wymiany pamięci fiskalnej w kasach z kopią papierową w związku z jej zapełnieniem.

Natomiast potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez:
  • kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – mają zachować moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. lub będą wydawane na okres wskazany w przepisach wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – mają zachować moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. lub będą wydawane na okres do dnia 30 czerwca 2019 r.

Projekt reguluje jakie grupy podatników będą miały obowiązek stosowania kas online:
  • od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • od dnia 1 lipca 2020 roku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
  • od dnia 1 stycznia 2021 roku do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...